Wyroki sądów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej są nieważne

Wyroki sądów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej są nieważne

Wyroki sądów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej są nieważne   Wyroki sądów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej są nieważne Stanowisko   Nieważne, ponieważ dokumenty to potwierdzające są fałszywe. Wyroki są potwierdzone pieczęcią, na której umieszczone się trzy Gwiazdy Dawida. To nie są symbole narodowe Rzeczypospolitej Polski. Symbolem narodowym Rzeczypospolitej Polski jest orzeł w koronie, na którego...
Prokurator na zlecenia – dobra zmiana

Prokurator na zlecenia – dobra zmiana

Prokurator na zlecenie – dobra zmiana Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak, dopuszcza się przestępstw pomówienia, znieważenia, naruszenia dóbr osobistych, poświadczenia nieprawdy, nadużycia władzy, fałszywego oskarżenia i kradzieży. Dotyczy to postępowania PR 3 Ds. 359.2017.D, w którym z obrazą prawa procesowego imputuje Grzegorzowi Niedźwieckiemu chorobę psychiczną, prawomocne skazanie i znieważenie z art. 2...
ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM

ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM

Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu   SAPERE AUDE (ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM)   Art. 4. Władza zwierzchnia w RP Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.   Szanowni Państwo...
Wyroki sądów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej są nieważne

Wyroki sądów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej są nieważne

Wyroki sądów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej są nieważne   Wyroki sądów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej są nieważne Stanowisko   Nieważne, ponieważ dokumenty to potwierdzające są fałszywe. Wyroki są potwierdzone pieczęcią, na której umieszczone się trzy Gwiazdy Dawida. To nie są symbole narodowe Rzeczypospolitej Polski. Symbolem narodowym Rzeczypospolitej Polski jest orzeł w koronie, na którego...

Opublikowano
Prokurator na zlecenia – dobra zmiana

Prokurator na zlecenia – dobra zmiana

Prokurator na zlecenie – dobra zmiana Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak, dopuszcza się przestępstw pomówienia, znieważenia, naruszenia dóbr osobistych, poświadczenia nieprawdy, nadużycia władzy, fałszywego oskarżenia i kradzieży. Dotyczy to postępowania PR 3 Ds. 359.2017.D, w którym z obrazą prawa procesowego imputuje Grzegorzowi Niedźwieckiemu chorobę psychiczną, prawomocne skazanie i znieważenie z art. 2...

Opublikowano
Anna Surowiak – kim jest?

Anna Surowiak – kim jest?

Oskarżam funkcjonariuszy jeleniogórskich o przestępstwa Muszą się teraz obronić   Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze   Zarzuty / żądanie Zarzucam funkcjonariuszom obrazę prawa procesowego zarówno prawa karnego jak i prawa cywilnego   W postępowaniu karnym PR 3 Ds. 359.2017.D polityczna prokurator Anna Surowiak stosuje błędną kwalifikację prawną czynu rzekomego znieważenia osoby Wojciecha Damaszko...

Opublikowano
Kradzież zgodna z prawem

Kradzież zgodna z prawem

  Istoty w białych kołnierzykach (SSR Andrzej Muszka) wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie w/s zaboru mienia w przedmiocie komputera wraz z zasilaczem związku stowarzyszeń Trybunał Narodowy o wartości 3.338,00 zł. Stronniczy sędzia uzasadnienie spuentował tym, że prokurator uznając iż przedmioty są zbędne /…/, podejmie decyzję co do ich zwrotu zatrzymanych rzeczy osobie...

Opublikowano
Wzywam władze sądownicze do zaprzestania niszczenia państwa i ludzi

Wzywam władze sądownicze do zaprzestania niszczenia państwa i ludzi

ULOTKA PROTEST SĘDZIÓW   Apele, hasła i deklaracje macie bardzo szczytne, ale rzeczywistość, nie tylko na moim przykładzie, wygląda zgoła inaczej. Niszczycie fundamenty demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Negatywna ocena sędziów, to nie są pomówienia, tylko brutalne fakty, bo nie spełniacie roli, jaką wam powierzono. Poproszę wkrótce obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o...

Opublikowano
Wspólnota Jelenia Góra

Wspólnota Jelenia Góra

WSPÓLNOTA JELENIA GÓRA Cas na sprawną i tanią gminę, dążącą do szczęścia mieszkańca   AGORA Wspólnoty Jelenia Góra „Moją pasją jest życie wspólnoty – moje szczęście.  Tu mieszkam, tu żyję, tu chcę być szczęśliwy, a więc nie pasjonują mnie sprawy innych gmin polskich i zagranicznych, czyli życie ich mieszkańców, tj. obcych cele brytów, polityków c...

Opublikowano