Krajowy Sąd Obywatelski

 

Wstęp 27 stycznia 2018

 

Uroczystość

BRACTWA LIDERÓW

 

Szlachty Polsko-Tatarskiej

 

27 stycznia 2018 roku, Warszawa

 

W sobotę 27 stycznia 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Bractwa przy ul. Patriotów 247                   w Warszawie odbyła się Uroczystość Patriotyczna Bractwa.

 
   
 
   

Uroczystość zorganizował

Wielki Mistrz naszego Bractwa

gen. bryg. Ryszard Murza

Murat herbu Murat (od lewej).

Jako mistrz ceremonii uroczystość prowadził płk Jacek Pastuszka

herbu Past (od prawej), komandor Siódmej Komandorii Warszawa.

 

Uroczystość rozpoczęto polskim hymnem narodowym.

 

Potem odegrano hymn tatarski – ze względu na naszą Szlachecką Tradycję Polsko-Tatarską     i obecność osób o korzeniach tatarskich.

 

Następnie odegrano pełną siły rosyjską pieśń wojenną „Russkije idut” w wykonaniu najsłynniejszej rosyjskiej piosenkarki polskiego pochodzenia 76-letniej Żanny Biczewskiej:              z powodu obecności mjra Roberta M. Sadownikowa (potomka oficerów – dziadka i pradziadka –  armii carskiej oraz armii Denikina, którzy w 1920 roku po stronie polskiej walczyli z bolszewikami) oraz płka Aleksandra Sagaidarava (pół Rosjanina – po ojcu i pół Tatara – po matce).

 

Odegrano również hymn Bractwa, którego autorem jest gen. dyw. Władysław Janusz Baron Obara herbu Obara-Krymski (ze Starachowic).

 

Po hymnach Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat otworzył uroczystość i powitał  zebranych,        a także przedstawił sześć obecnych sztandarów i buńczuków.

 

Rolę ceremonialnego gospodarza uroczystości – witając uczestników – pełniły :

 • ppłk dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak z rodziny Prezydenta RP w latach 2010-2015 Bronisława Komorowskiego; dr nauk przyrodniczych; wieloletni pracownik naukowy w placówkach naukowo-badawczych w Warszawie – specjalizacje: immunologia, biologia molekularna, chemia doznań smakowych (odkryła sposób wytwarzania piwa bezalkoholowego); działaczka opozycji w latach 1981-89, więziona za działalność polityczną; wiceprezes Zarządu Środowiskowego „Grupa Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy AK; przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego WiN – Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP „Wolność i Niezawisłość”; komandor Czwartej Komandorii Warszawa;
 • Renata Murza Murat o korzeniach tatarskich, małżonka Wielkiego Mistrza Bractwa.

 

Na cześć wszystkich przybyłych uczestników uroczystości zaprezentowano wspaniały ”Marsz Powitalny”. Potem obecni zostali uroczyście przedstawieni.

 

W uroczystości uczestniczyło 47 osób: sześć z tytułem Księcia, jedna z tytułem Barona, ośmiu generałów i osiemnastu pułkowników.

 

Po przedstawieniu uczestników, tytularny chan Tatarów RP linii muzułmańskiej gen. bryg. Jerzy Dżirdżis Murza Kniaź Szahuniewicz herbu Akszak (Komandor Tatarsko-Polskiej Komandorii Gdańsk Bractwa) jako prezydent Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego uroczyście przekazał szczególny dar w postaci tatarskiego buńczuka        ppłk. Zbigniewowi Murzy Żurowskiemu herbu Leliwa-Kłos (Komandorowi Piątej Komandorii Warszawa Bractwa).

 

Dla uczczenia tego wydarzenia odegrano hymn Republiki Tatarstanu ze stolicą w Kazaniu.

 

Następnie, na wniosek Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata, gen. Jerzy Szahuniewicz (który odbył pielgrzymkę do Mekki i pełnił funkcję przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Al-Kitab w Gdańsku) odmówił muzułmańską modlitwę al-Fatiha w języku arabskim jako błogosławieństwo dla uczestników uroczystości.

Potem gen. Szahuniewicz poprosił, aby – w celach ekumenicznych – podobną modlitwę chrześcijańską odmówił obecny ks. Łukasz Karol Uliasz. W związku z tym wymieniony kapłan chrześcijański poprowadził modlitwę „Ojcze nasz”.

 

Później gen. bryg. Jerzy Dżirdżis Murza Kniaź Szahuniewicz (tym razem jako prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku) wręczył najbardziej prestiżowe tatarskie odznaczenie Tatarską Gwiazdę Orientu Chan Chanów na Książęcej Wstędze dwóm osobom, które posiadają tatarski tytuł książęcy Murza:

 • wiceadmirałowi Henrykowi Murzy Księciu Kalinowskiemu herbu Kalinowa,
 • bryg. Ryszardowi Murzy Wielkiemu Księciu Murat.

 

Odznaczone osoby dodatkowo uhonorowane zostały słynnym tatarskim marszem wojennym, który nosi nazwę „Marsz Emira Nogaja” (w języku tatarskim: Nogaj Marsi Dombra; Nogaj był słynnym ze zwycięstw wodzem imperium Złota Orda, a poległ w bitwie w 1299 roku). Melodia tego marsza, odzwierciedlająca jazdę konną, w niespotykany sposób zagrzewa do walki.

 

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nominacji na stopnie generalskie i oficerskie. Prowadzący uroczystość płk Jacek Pastuszka przypomniał, że nominacje te są zgodne z polskim prawem, ponieważ prawo do nadawania stopni oficerskich i generalskich zostało przyznane przez Sąd (Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy) Wielkiemu Mistrzowi Bractwa Ryszardowi Murat. Nominacje te zapewniają prawo do legalnego noszenia mundurów Wojska Polskiego według wzoru z lat 1918-39 (obowiązujące również współcześnie jako ubiór reprezentacyjny funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu).

Nominację na stopień generała brygady oraz szablę generalską otrzymał płk pil. Jan Morek herbu Morek (Komandor Drugiej Komandorii Warszawa Bractwa), który ukończył 91 lat.

Nominowany, a także inni obecni generałowie i kandydaci na generałów, uhonorowani zostali ”Marszem Generalskim”.

 

Nominacje na wyższe stopnie oficerskie otrzymali:

 • na stopień pułkownika – Aleksander Sagaidarav, urodzony na wyspie Sachalin na Dalekim Wschodzie;
 • na stopień majora – Robert Mieczysław Sadownikow, Komandor Pierwszej Komandorii Lubartów Bractwa;
 • na stopień kapitana – Adam Miś herbu Miś, zasłużony honorowy dawca krwi i prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi „Śródmieście” w Radomiu, lat 76;
 • na stopień kapitana – Adam Mucha, inwalida wojskowy z Orońska w woj. świętokrzyskim i działacz Związku Inwalidów Wojennych RP, lat 87.

 

Nominację na pierwszy oficerski stopień podporucznika Marynarki Wojennej otrzymał Ryszard Lorczyński z Gdańska, sekretarz Gdańskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK, lat 80.

 

Potem odbyło się wręczenie kolejnym osobom nominacji na Sędziów Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego. Akt Nominacyjny i Legitymację Sędziego Pokoju KSO otrzymali:

 • dr hab. inż. ppłk Jerzy Lechowski herbu Szczęście, Komandor Pierwszej Komandorii Warszawa Bractwa;
 • ppłk Grzegorz Niedźwiecki, Komandor Pierwszej Komandorii Jelenia Góra Bractwa.

Po złożeniu przez nominowanych Przyrzeczenia Sędziowskiego, uhonorowani zostali tradycyjnym „Marszem Szlacheckim”, z uwagi na to, że w przeszłości we wszystkich krajach, również w Polsce, sędzią mogła zostać tylko osoba posiadająca szlachectwo.

 

Następnie ppłk Andrzej Pachowski herbu Półkozic (Komandor Elitarnej Komandorii Warszawa Bractwa) w imieniu Sędziów Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego wręczył dwóm osobom honorowe certyfikaty:

 • bryg. Ryszard Murat – otrzymał certyfikat „Prawnik Godny Zaufania;
 • bryg. Jan Morek – otrzymał certyfikat „Osoba Godna Zaufania”.

 

Szczególne wyróżnienie o wielkiej wartości religijnej: krzyż zawierający relikwie z grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki otrzymały dwie osoby:

 • wiceadmirał Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski;
 • dyw. Zdzisław Wójcik, Komandor Pierwszej Komandorii Ostróda Bractwa.

 

Krzyże wręczyli: 1. mec. Mariusz Dziekański, działacz Ogólnopolskiej Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus z siedzibą przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele                  św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie – w imieniu dowódcy tej Służby Jana Edwarda Marczaka, b. prezesa Zarządu Środowiska „Grupa Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy AK; 2. Ignacy Kicki, dowódca Siedleckiej Grupy OKSP Totus Tuus i wykonawca krzyży.

 

Kmdr por. Eugeniusz Podolak z Pucka (prezes Oddziału Pomorskiego Związku Weteranów           i Rezerwistów Wojska Polskiego) otrzymał bardzo prestiżowe odznaczenie kombatanckie – komandorię Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Ppor. Ryszard Lorczyński z Gdańska otrzymał odznaczenie Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Krystyna Fuja z Pucka (działaczka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) otrzymała odznaczenie Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP. Odznaczenie upamiętnia ludobójcze mordy na ludności polskiej przez ukraińskich zbrodniarzy OUN-UPA, a także organizowanie się polskiej ludności w oddziałach samoobrony do odpierania tych zbrodniczych ukraińskich ataków.

 

Wymienione nominacje i odznaczenia wręczał wiceadmirał Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski herbu Kalinowa, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP       i Byłych Więźniów Politycznych, największej organizacji kombatanckiej w Polsce.

 

Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat wręczył gen. Jerzemu Szahuniewiczowi prestiżowe odznaczenie pamiątkowe pod nazwą: Złoty Oficerski Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942. Krzyż przyznawany jest za upamiętnianie i popularyzowanie pamięci o bohaterstwie, walce    i męczeństwie narodu polskiego: Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942.

 

Nastepnie Wielki Mistrz Ryszard Murat wręczył admirałowi Henrykowi Kalinowskiemu jako polskiemu bohaterowi wojennemu (między innymi uczestnikowi szturmu Berlina), długoletniemu dowódcy różnych jednostek wojskowych i wykładowcy Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – nietypowy prezent: Kalendarz na rok 2018 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

Kalendarz ten wydrukowany został na polecenie Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, kreującego się na „Ojca Wojska Polskiego”, ale nie dane mu było przez Boga skorzystanie z tego kalendarza, ponieważ w pierwszych dniach 2018 roku stracił funkcję minista. Komentując ten prezent admirał Kalinowski stwierdził, że w dniu odwołania wymienionego Ministra odzyskał wiarę w to, co jest dla niego jako oficera najdroższe – w naród polski, w Ojczyznę i w Wojsko Polskie.

 

Na zakończenie uroczystości Wielki Mistrz Ryszard Murat złożył obecnym życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2018, a także zaprosił zainteresowane osoby na  szkolenie Sędziów Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego w dniu następnym.

 

Po zakończeniu uroczystości odbyła się część towarzyska i catering.

 

– – –

 

Dekret utworzenia komandorii

 

                  

ppłk BL

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

herbu Ogończyk                            

 

 

Dekret nr 1/2018

Marszałka Ziemskiego Prowincji Jeleniogórsko Legnickiej
z dnia 27 stycznia 2018 r.

W sprawie: utworzenia Pierwszej Komandorii Jelenia Góra Bractwa Liderów. 

Działając na podstawie art. 4 Statutu Bractwa Świętego Stanisława, oraz na podstawie art. 33 statutu Bractwa Liderów zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 000144420 z dnia 09 stycznia 2003 roku, postanawiam co następuje:

 Paragraf  1.

Tworzy niniejszym dekretem Pierwszą Komandorię Jelenia Góra Bractwa Liderów.

Paragraf  2.

Wyznacza na stanowiska:

 • Komandora – Grzegorza Niedźwieckiego CStS
 • Kanclerza – Kazimierza Klimka CStS

Paragraf 3.

Włącza Pierwszą Komandorię Jelenia Góra, zgodnie z jego decyzją, do struktury Bractwa Liderów.

Paragraf 4.

Dekret wchodzi w życie z dniem powołania przez WM i obowiązuje do odwołania.

Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko Legnickiej

ppłk BL Grzegorz Niedźwiecki „Nil”