Od Świętego Mikołaja dla Polaków

 

 

Tworzymy grupy lokalne KW Trybunał Narodowy

http://trybunal-narodowy.pl/odwaz-sie-byc-madrym/

Wzorcowa oferta jeleniogórska

 1. Obniżymy stawki cen wody i odprowadzania ścieków, taryfy będą przyjęte według średniej krajowej dla miasta grodzkiego. Spółka „Wodnik” musi poczynić oszczędności u siebie, musi zacząć się lepiej gospodarować.
 2. Obniżymy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ceny mają pokrywać koszty usług, a nie być biznesem, zarabianiem przez MPGK na wodzie i śmieciach. Koszyk socjalny musi każdy mieć.
 3. Obniżymy wartość wynajmu gminnych lokali użytkowych, trzeba zminimalizować liczbę pustostanów.
 4. Stworzymy więcej, cywilizowanych mieszkań socjalnych poprzez adaptację pustostanów i pozyskanie nowych budynków.
 5. Zadbamy o bezpieczeństwo, wyślemy Straż Miejską na ulice w celu praktycznej kontroli zagrożonych miejsc. Kamery, przedmioty, nie są od szybkiego reagowania, nie podejmują interwencji, tylko ludzie.
 6. Będziemy prowadzić negocjacje z partnerami w celu przyłączenia Jeżowa Sudeckiego do Jeleniej Góry.
 7. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać kandydatów na ławników do Rady Miejskiej i członków rad nadzorczych w spółkach komunalnych Miasta.
 8. Damy mieszkańcom realną możliwość składania projektów uchwał do Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
 9. Wytyczymy w mieście ścieżki rowerowe i zamontujemy stojaki dla rowerów.
 10. Zorganizujemy więcej miejsc parkingowych, w tym darmowych.
 11. Dla ożywienia rynku gospodarczego, zwiększenia sprzedaży produktów i usług lokalnych wprowadzimy walutę lokalną Jelgór.
 12. Zliberalizujemy warunki inwestowania podmiotom gospodarczym w mieście, spowodujemy wyrównanie konkurencji i uprościmy konkursy na wolne stanowiska urzędnicze.
 13. Zachęcimy przedsiębiorców preferencyjnymi warunkami do inwestowania w Jeleniej Górze.
 14. Postawimy na turystykę i uwolnimy rynek gospodarczy poprzez otwartość i zmianę strategii rozwoju, planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem mieszkańców.
 15. Będziemy dążyć w trybie pilnym do ugodowego załatwienia sporów Miasta, jakie ma z wszelkimi podmiotami.
 16. Wprowadzimy abolicję dla zadłużonych mieszkańców lub możliwość odpracowania długów.
 17. Wprowadzimy gospodarkę społeczną, w oparciu o prawo zwyczajowe i ekonomię fizyczną.
 18. Wprowadzimy stanowisko mediatora (Rzecznika Praw Mieszkańców).
 19. Damy mieszkańcom możliwość posadowienia swojej ławki w granicach miasta, czy utworzenia własnej zatoczki parkingowej.
 20. Będziemy rozmawiać z mieszkańcami o ich problemach i koncepcjach na cyklicznych debatach.
 21. Będziemy prowadzić realną komunikację społeczną z mieszkańcami, między innymi poprzez wizytację w terenie i dyżury w urzędzie.
 22. Zrobimy audyt i przeprowadzimy lustrację dokonanych od 89’ przetargów.
 23. Wszystko będzie transparentne, przywrócimy miasto mieszkańcom.

 

Nie cena, a warunki rozwoju i ilość uruchomionych inicjatyw spowoduje wzrost koniunktury gospodarczej

 

Wprowadzimy ludzki, pozytywny system wartości, ucywilizujemy władze. Miasta będą przyjazne członkom wspólnoty i kontrahentom. To będzie fundament do zlikwidowania patologii i korupcji. Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu. Założenia ideowo moralne, takie jak uczciwość, odpowiedzialność i prawa człowieka będą fundamentem. Zło dobrem zwyciężymy. Potrzebne jest oczywiście wsparcie finansowe. Edukacja, komunikacja społeczna, walka o godność człowieka zawsze kosztują.

Zapraszamy przedsiębiorców i wszystkich chętnych, skontaktujcie się z niżej wymienionymi koordynatorami i zgłaszajcie powstającym grupom lokalnym kandydatów na radnych. Promujcie inicjatywę i inwestujcie w swój kapitał. Bądźcie gospodarzami swojego domu. Reprezentanta mieszkańców obowiązywać powinno siedem zasad życia społecznego:

http://ropoiwzk.demokracjaisprawiedliwosc.pl/komisja%20nolana.htm

 

Konto Trybunału Narodowego

BGŻ BNP PARIBAS: 38160014621830524780000001

 

Prerogatywy

Niezależnie od powyższego, uruchamiamy społeczne referendum, w celu wysondowania obiektywnego rankingu celów. Proszę zgłaszać koordynatorom, jakie są najważniejsze problemy w waszym mieście, istotne bolączki mieszkańców, sprawy kluczowe. Chodzi o oczekiwania mieszkańców najistotniejszych zmian. To wy macie decydować o swoim mieście.

 

 

Jelenia Góra – Grzegorz Niedźwiecki, Tel. 791830093

Zwoleń – Krzysztof Skrzypczak, Tel. 503130408

Warszawa – Ewa Biskupska, Tel. 510800062

Radom – Andrzej Gospodarczyk, Tel. 606736999

Białystok – Jan Średnicki, Tel. 696769912

Szklarska Poręba – Henryk Kamiński, Tel. 601947365

Karpacz – Andrzej Pawlak, Tel. 501672258

Wałbrzych – Ryszard Jordan, Tel. 604552997

Bielsko-Biała – Elżbieta Haratonian, Tel. 500281758

Sosnowiec – Adam Szczepka, Tel. 516081035

Kraków – Adam Koczanowski, Tel. 660615406

Szczecin – Zbigniew Wesołowski, Tel. 573319601

Koszalin – Marek Krasnopolski, Tel. 883471512

Rzeszów – Tadeusz Woch, Tel. 535536522

 

 

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki