Rozporządzenie ws wyborów

ROZPORZĄDZENIE

Prezesa Trybunału Narodowego z dnia 29 października 2018 r.

 

Wybory samorządowe 2018 roku są nieważne z mocy ustawy zasadniczej

  1. Są sprzeczne z art. 4 Konstytucji RP
  2. Metoda D’Hondta jest niezgodna z art. 2 Konstytucji RP

 

Uzasadnienie

Do samorządów nie dostały się osoby wybrane największą liczbą głosów. To były wybory polityczne, a nie dobrych gospodarzy samorządu. Publikowanie sondaży politycznych i partyjna narracja medialna spowodowała skupienie się wyborców na zasadzie sportowej, w tym negatywnym znaczeniu. Nie lubię czarnego lub niebieskiego, na trzecią ligę szkoda głosu. Ludzie nie mieli wyboru, głosowali na ugrupowania polityczne, a nie na Naród. To było przeniesienie wyborów parlamentarnych, na samorządowe. Nie ma to nic wspólnego z demokracją i rzeczywistą reprezentacją samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym wybory samorządowe 2018 roku są nieważne z mocy prawa nadrzędnego.

 

PREZES

Trybunału Narodowego

Z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki