Rozporządzenie Prezesa Trybunału Narodowego z dnia 6 września 2

ROZPORZĄDZENIE

Prezesa Trybunału Narodowego z dnia 6 września 2017 r.

 

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jest nieważna.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku.

Referendum ogólnokrajowe w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP, nazywane referendum konstytucyjnym, odbyło się 25 maja 1997.

Pytanie referendalne brzmiało:

Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.?”

Wyniki

Poniższe dane podano na podstawie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 26 maja 1997 i 8 lipca 1997.

Pytanie

Przyjęcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.

Odpowiedź Głosów
Liczba %
TAK 6 396 641 53,45
NIE 5 570 493 46,55
Głosy ważne 11 967 134 98,60
Głosy nieważne 170 002 1,40
Razem 12 137 136 100,00
Frekwencja 42,86

Referendum ogólnokrajowe – procedura głosowania powszechnego, w ramach którego polscy obywatele wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Referendum przeprowadzane jest w najważniejszych dla Polaków sprawach, na terytorium kraju. Jest fakultatywne, co oznacza, że nie ma spraw, które wymagają podjęcia decyzji przez ogół obywateli w takiej właśnie formie. Referendum jest wiążące, jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. W przeciwnym razie ma jedynie charakter opiniodawczy.

W referendum w sprawie przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. wzięło udział tylko 42,86 % uprawnionych do głosowania, w związku z tym tak zwana konstytucja Kwaśniewskiego jest nieważna z mocy prawa, gdyż nie została zatwierdzona przez Naród. Wszystkie akty prawne i wyroki podjęte od 2 kwietnia 1997 roku są nieważne z mocy prawa, bo nie mają legitymacji suwerena i ustawy zasadniczej.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki