Traktat pokoju nie istnieje – Polska jest w stanie wojny

Trybunał Narodowy

58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478; NIP 6112782086

REGON 367795191;    Tel. 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Obwieszczenie Nr 1/2021

W związku z niewykazaniem w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Archiwum Akt Nowych oraz Centralne Archiwum Wojskowe Traktatu Pokoju zawartego między Polską a Niemcami

Obwieszczam, co następuje:

  1. Polska jest w stanie wojny

Nie ma Traktatu Pokoju podpisanego między Mocarstwami Sprzymierzonymi i Polską a III Rzeszą kończącego II wojnę światową.

Pokój paryski – podpisany 10 lutego 1947 roku układ pokojowy pomiędzy byłymi sojusznikami III Rzeszy: Rumunią, Węgrami, Austrią, Finlandią, Bułgarią i Włochami a aliantami. Dotyczył on też innych członków koalicji hitlerowskiej i antyhitlerowskiej.

Przyczyna: II wojna światowa

Pokój paryski (1947) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Traktaty zostały przygotowane przez Radę Ministrów Spraw Zagranicznych i konferencję 21 państw.

Pokój Paryski nie nabrał siły, ponieważ wymagana była ratyfikacja przez dane państwo oraz przez USA, Wielką Brytanię i ZSRR, układu z Włochami także przez Francję.

Kalisz, dnia 11 listopada 2021 r.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

WNIOSKODAWCA:

Trybunał Narodowy

58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478; NIP 6112782086

REGON 367795191;    Tel. 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)

Minister Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Urząd Rady Ministrów

Ministerstwo Obrony Narodowej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Archiwum Akt Nowych

Centralne Archiwum Wojskowe

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  1. Traktat pokojowy kończący II wojnę światową, podpisany między Polską a Niemcami
  2. Traktat pokojowy kończący II wojnę światową, podpisany między Polską a Niemcami

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób*:

 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres  
  XPrzesła  przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres  
 udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie
  X         inny sp  inny sposób:  pocztą zwrotną przez ePUAP
             inny sp   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez /…/ w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej**

     Jelenia Góra, dnia 27.09.2021 r.                                                                         

miejscowość i data                                                                                          

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

   podpis wnioskodawcy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje skorzystać z Internetowej Bazy Traktatowej

Urząd Ministra Obrony Narodowej nie jest właściwy w sprawie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie posiada wnioskowanych informacji

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że żądanie wniosku znajduje się poza zakresem ustawy z dnia 6 września 2001 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości z uwagi na zakres zadań nie posiada wnioskowanego dokumentu /traktatu/

Ministerstwo Sprawiedliwości oznajmia, że adresatem korespondencji jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a nie Ministerstwo Sprawiedliwości

Archiwum Wojskowe w Toruniu przekazuje wniosek Dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego