Wyroki Trybunału Narodowego

 

WYROKI TRYBUNAŁU NARODOWEGO

 

Wyrok 1-17 przeciwko SSO w Jeleniej Górze

Wyrok 2-17 przeciwko ZPR Sebastiana Ziembickiego

Wyrok 3-17 przeciwko SSO

Wyrok 4-17 przeciwko SSR Jarosławowi Staszkiewiczowi

Wyrok 5-17 przeciwko SSA

Wyrok 1-18 przeciwko Zbigniewowi Ziobro

Wyrok 2-18 przeciwko SSO

Wyrok 3-18 przeciwko PPR

 

Kolejnym skazanym będzie Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, jeśli nas nie wysłucha, nie wprowadzi realnej, prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania i nie rozliczy skorumpowanych funkcjonariuszy. Przyjdzie czas, że wyroki wejdą w życie.

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki