Wzywam władze sądownicze do zaprzestania niszczenia państwa i ludzi

ULOTKA PROTEST SĘDZIÓW

 

Apele, hasła i deklaracje macie bardzo szczytne, ale rzeczywistość, nie tylko na moim przykładzie, wygląda zgoła inaczej.

Niszczycie fundamenty demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Negatywna ocena sędziów, to nie są pomówienia, tylko brutalne fakty, bo nie spełniacie roli, jaką wam powierzono.

Poproszę wkrótce obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego, którego nie uznajecie.

Niezależność, swobodę i niezawisłość, przerobiliście na prywatny folwark. Nie ma demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej.

Stanie na straży prawa, bezstronność, zasady godności i uczciwości, to tylko puste hasła.

Wasza obłuda i hipokryzja przeszła wszelki granice przyzwoitości. Etykę i domniemanie niewinności, odfajkowaliście wyłącznie na studiach. Nie przeszliście żadnej lustracji, pierestrojki i nie ponosicie żadnej odpowiedzialności za umyślne krzywdzenie ludzi.

Jesteście zagrożeniem dla narodu i należy zrobić to, co rozrobił Recep Tayyip Erdoğan.

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Prezes Trybunału Narodowego

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”