Zbigniew Ziobro – capo di tutti capi

Bez retuszu

Zbigniew Ziobro mówi na antenie telewizyjnej, że wprowadza reformę sądownictwa, że potrzebne są instytucjonalne zmiany i sposób, dający gwarancję sprawniejszego rozpoznania sprawy. Mówi, że przewlekłość trwa miesiącami. Szanowny Panie. Przewlekłość trwa dziesiątki lat i nikt z tym nic nie robi!

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny mówi, że Krajowa Rada Sadownictwa jest najważniejsza, że decyduje o bezkarności sędziów, my chcemy żeby przestała być zwolennikiem interesów korporacji prawniczej, tylko była zwolennikiem interesu publicznego. Szanowny Panie. Wy jesteście zwolennikiem skorumpowanej korporacji prawniczej. Odmawiacie konsultacji społecznych.

Zbigniew Ziobro mówi, iż chcemy zmienić, aby sędziowie nieodpowiedzialni ponosili odpowiedzialność dyscyplinarną za błędy, dlatego będzie powołany sąd dyscyplinarny. Mówi, że należy usuwać sędziów, którzy nie radzą sobie w zawodach. Kłamie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to już funkcjonowało. Panie ministrze, leje Pan wodę. Mówić, a robić, to jest różnica. Robi Pan tylko ruchy polityczne, na rzecz przewodniej siły narodu.

https://www.youtube.com/watch?v=6riWUsy2azI

– – –

Rzeczywistość

Sędziowie mogą wydawać wyroki bez przyczyny, prowadzić sfingowane procesy i orzekać obstrukcyjnie, bolszewicko, bo są bezkarni. Prokuratorzy, których gros siedzi w Prokuraturze Krajowej i którzy są ze starego nadania, tuszują te przestępstwa. Są narzędzia. Nie potrzeba sądów dyscyplinarnych, tylko natychmiastowych aktów oskarżenia.

Jaka reforma jest w toku? Co nam da skarga nadzwyczajna, którą będzie mogło złożyć 30 posłów, skoro dzisiaj jeden senator PiS (Krzysztof Mróz) i jeden radny PiS oraz rzecznik prasowy komisji weryfikacyjnej (Oliwer Kubicki) w nosie mają KPA i dobre obyczaje olewając wnioski pokrzywdzonych. To jest fikcja reformy. Zamiatacie brudy pod dywan. http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/bezprawie-niesprawiedliwosc-a-prawo-sprawiedliwosc/

Przestępca stalinowski winien być na ławie oskarżonych, a nie osądzać innych. Nic Pan Zbigniewie Ziobro w tym kierunku nie robisz, bo nie jesteś zainteresowany realną reformą wymiaru niesprawiedliwości i organów ścigania, tylko wymianą jednych bossów na drugich.

Jest konstytucja, prawo procesowe, prawo materialne, ale nie ma realnego prawa do obrony i zasady In dubio pro reo oraz domniemania niewinności. Jest zasada pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Jest fikcja drogi odwoławczej, bo zorganizowana grupa przestępcza wbrew faktom i literze prawa może oddalić każdy sprzeciw opierając się na niezawisłości i wiedząc, że góra to przyklepie.

Sędziami i prokuratorami są zbrodniarze najgorszego kalibru, bo popełniający zbrodnie w majestacie prawa. Organ wyższej instancji utrzyma to w mocy, bo na szpicę awansują sprawdzeni żołnierze. Sędziowie zniszczyli majątki życia wielu ludzi i zabili setki osób we współczesnej Polsce. Bolszewizm, to jest zbyt delikatne określenie. Globalna korupcja im na to pozwala. Również w CBA, CBŚ, ABW, IPN, RPO, które są politycznymi służbami. Kłania się m.in. art. 304 k.p.k. Takiej patologii nie było nawet w PRL.

– – –

Struktura mafii:

  • Don(inaczej: boss, szef, ojciec chrzestny) – najwyżej postawiona osoba w mafii, dominuje innymi członkami i ma prawo do haraczu ze wszystkich operacji przeprowadzanych przez organizację. W przypadku śmierci dona, nowy szef wybierany jest przez kilku caporegime;
  • Wiceszef(inaczej: underboss, capo bastone) – zastępca dona, wybierany zazwyczaj przez niego samego, zajmuje się codziennymi sprawami organizacji;
  • Consigliere(inaczej: doradca) – prawa ręka i najbardziej zaufana osoba dona, reprezentuje organizację na zewnątrz i zajmuje się legalnymi biznesami mafii;
  • Caporegime(inaczej: capo, kapitan) – dowódca mniejszych grup mafii, stoi na czele operacji przez nie prowadzonych, caporegime jest zazwyczaj więcej niż jeden;
  • Soldato(inaczej: żołnierz) – szeregowy pracownik, zajmuje się podstawowymi zadaniami zlecanymi przez rodzinę, z czego otrzymuje jedynie niewielki procent zysków;
  • Współpracownik– osoba która de facto nie należy do mafii, ale ściśle z nią współpracuje. Jest to najwyższy poziom jaki może osiągnąć osoba pochodzenia nie-włoskiego

Panie Zbigniewie Ziobro. Jesteś Pan capo di tutti capi. Jesteś Pan szefem zorganizowanej grupy przestępczej. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby boss mafii chciał zresocjalizować swoją mafię. Nie mamy demokracji. Kryje Pan swoich żołnierzy. Kryje Pan przestępców w togach.

W demokracji byłoby to niedopuszczalne:

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

:
 

Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

 

Przypis

 

Panie Zbigniewie Ziobro

Kim jest sędzia, który stwierdza, że w myśl uchwały SN III CZP 23/06 Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., a jednocześnie ma inne zdanie i orzeka w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c.?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

Kim jest prokurator, który tego nie widzi?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

 

Kim jest sędzia, który jedno zagadnienie prawne, rozstrzyga rozdwojeniem jaźni – czarne i białe, jestem za i jednocześnie przeciw?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

Kim jest prokurator, który tego nie widzi?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

 

Kim jest sędzia, który wiedząc, że w myśl art. 776 k.p.c. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej, a orzeka w oparciu o zasadę dyspozycyjności, czyli o wniosek wierzyciela, traktując wniosek strony postępowania jak orzeczenie sądowe, notabene fałszywie ten wniosek interpretując i go niezasadnie honorując?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

Kim jest prokurator, który tego nie widzi?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

 

Kim jest sędzia, który dowolnym, umyślnym, niezgodnym z prawem orzeczeniem cywilnym II Cz 675/17 zamyka poszkodowanemu drogę do obrony, uprawomocniając cynicznie oszustwo sądowe?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

Kim jest prokurator, który tego nie widzi?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

 

Kim jest sędzia, który dziesięć lat represjonuje niewinnego człowieka, stosuje barbarzyńską obstrukcję (mając narzędzia do zakończenia tego cyrku), po to tylko, żeby upokorzyć człowieka i pozbawić rodzinę środków do życia?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

Kim jest prokurator, który tego nie widzi?

Jest bolszewickim zbrodniarzem.

 

Kim jest funkcjonariusz Prawa i Sprawiedliwości, który modli się w pierwszej nawie kościoła, a w ogóle nie odpowiada na wnioski i pisma procesowe petenta?

Odpowiedz Pan sobie sam.

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”